Korpa

Prvih 5 online kupaca dobijaju 10% popusta na uređaje.

10. децембар 2022.

Tehnologija koja služi prirodi

Tehnologija koja služi prirodi

Kada razmišljamo o bogatstvu životinjskog sveta i njegovom očuvanju, prvo ćemo pomisliti na krupne vrste, velike životinje kojima preti nestanak. Međutim, ovi rekorderi savana, okeana i gustih šuma nisu jedini na udaru klimatskih i industrijskih promena. Sve češće čujemo kako se govori o očuvanju i zabrani uništavanja ptica na našim prostorima, koje su i same dovoljno ugrožene sečom šuma i uništavanjem njihovog prirodnog stanovišta.

Da bismo se svi zajedno uključili u probleme zaštite prirodne sredine i živog sveta oko nas, prvi korak je upoznavanje sa problemima i njihovim uzrocima. Izložbe ptica, zoološki vrtovi, publikacije i predavanja Društva za zaštitu ptica dobra su osnova za početak. Tek kada se upoznamo sa raznolikošću vrsta, možemo da razmišljamo i o njihovom očuvanju.

Međunarodna izložba ptica u Nišu

Sa željom da se predstavi velika raznovrsnost ptičjeg sveta, u organizaciji Društva za zaštitu i odgajanje ptica „Gaj“organizovana je u Nišu međunarodna izložba ptica, čime je društvo ujedno proslavilo i pola veka svoga postojanja. Ovo je u isto vreme bila prilika da se pokaže bogatstvo ptičjeg sveta, ali i da se mlađa publika upozna sa lepotom koja u prirodi postoji i koju treba očuvati i zaštititi. Kako je izložba organizovana u prostorijama Osnovne škole „Miroslav Antić“, prisustvo mlađe publike je bilo optimistično i ohrabrujuće.

Posetioci su imali prilike da vide 200 izlagača iz Bugarske, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Srbije, koji su predstavili brojne domaće i egzotične pernate vrste, podsećajući na značaj očuvanja i zaštite bogate ornitološke tradicije koju gajimo na našim prostorima. Zbog masovnosti odazivanja na izložbu i zbog broja izloženih eksponata, predsednik Društva „Gaj“, Milan Stanković, je naveo da je u pitanju najveća izložba organizovana u Nišu od raspada Jugoslavije. A zbog izložbenih eksponata, da je izložba koju je svakako vredelo posetiti.

Nastali sa idejom da pomažu u  zaštiti životinjskih vrsta CANANDI tim je video način kako može da pomogne i Društvu za očuvanje ptica.

Na strani prirode

Još od samog nastanka, ideja vodilja CANANDIja je bila zaštita životinja kroz praćenje njihovog kretanja. Ako upoznamo način na koji se jedna životinja kreće, kroz bezbedan i kompletan monitoring, moći ćemo da razmišljamo i o njenoj zaštiti. Ako ne prepoznamo probleme, nećemo moći ni da ih rešavamo.

Program koji je nastao kao tehnološka podrška lovcima u praćenju lovačkih pasau lovu, doneo je mnoge benefite lovcima u bezbednosti i uspehu u lovu. Kad se već jednom krenulo sa razmišljanjem u tom pravcu, došlo se ne ideju da se može pratiti kretanje i drugih životinjskih vrsta.

CANANDI Wild je ogrlica za praćenje koja je namenjena praćenju divljih životinja. Ovaj napredni GPS sistem omogućava praćenje kretanja, a samim tim i naprednije istraživanje o divljim životinjama, njihovom ponašanju, migracijama i navikama. Na ovaj način prikupljene informacije se mogu koristiti za rešavanje ekooloških izazova, kao što su promena klime i korišćenja zemljišta, gubitak biodverziteta, trgovina divljim životinjama i širenje zaraznih bolesti.

CANANDI Wild je prilagođena praćenju jelena, šakala i medveda i mogu da je koriste lovačka udruženja, nacionalni parkovi ili naučno-istrživačke institucije. To je način da se univerzalno pomogne životinjskom svetu, naročito krupnim i retkim životinjskim vrstama kojima je ugrožen opstanak.

Pomeramo granice – kako da pomognemo pticama?

Sve je počelo opet sa lovcima. Premda su psi daleko češći pomagači u lovu, na našim prostorima je dobro razvijena i drevna veština lova uz pomoć ptica grabljivica –sokolarstvo.

Dresura ptica i detaljna obuka sokolara nisu jedini problemi sa kojima se sokolarstvo suočava. Veliko nerazumevanje prema pticama gabljivicama, promena izgleda staništa kao i industrijski razvoj, čine da su opasnosti sa kojima se ptice grabljivice suočavaju povećane, a njihov život ugrožen. Električni vodovi, putevi, pruge, otrovi za suzbijanje štetočina, samo su neke od stvari koje ugrožavaju život i treninge ptica grabljivica koje se koriste u lovu.

Zašto je bitna zaštita ptica grabljivica? Da li znate da je sokolarstvo priznato od UNESCO-a kao svetska nematerijalna kulturna baština? Na isti način na koji je zaštićen običaj slavljenja slava, narodno kolo ili kuhinja neke zemlje, tako je i sokolarstvo kao poziv i način korišćenja ptica u lovu zaštićena kulturna baština. Uloga sokolara u zaštiti ptica grabljivica, njihovoj rehabilitaciji, lečenju i obnavljanju vrsta je nemerljiv.

Otuda nije ni čudo što se začela ideja o unapređenju CANANDI sistema za
praćenje ptica grabljivica.
Kao i kod drugih oblika praćenja i ovde je monitoring zamišljen u cilju boljeg razumevanja kretanja ptica grabljivica prilikom obuke i lova, kako bi se pomoglo njihovom očuvanju, prehrani i opasnostima na koje pticenailaze. Canadi je uspostavio saradnju saDruštvom Sokolara Srbijesa kojima su već obavljene prve letačke probe.

Za razliku od ogrlica koje se koriste u praćenju pasa i divljih životinja, senzor za praćenje se u ovom slučaju postavlja ispod krila grabljivica, a zatim se kretanje prati putem aplikacije na ekranu. Senzor je bezbedan za pticu, bez ikakvih pratećih neželjenih pojava.

Ovo je ujedno i način da se u saradnji sa Društvom za odgajanje i zaštitu ptica „Gaj“, povodom njihovih 50 godina postojanja, naprave naredni koraci – lociraju problemi i unapredi sistem zaštite ugroženih ptičjih vrsta u Srbiji. Koliko je to moćan i zahvalan proces, pokazaće vreme. Za nas je važno da znamo da moramo da mislimo o budućnosti i da koristimo sve raspoložive resurse (čak i naprednu tehnologiju), kako bismo sačuvali životinjsku i ptičju raznovrsnost. CANANDI je napravio veliki korak na tom putu.

Čitajte još...