Korpa

Prvih 5 online kupaca dobijaju 10% popusta na uređaje.

26. новембар 2021.

Lovni turizam u jugoistočnoj Srbiji

Lovni turizam u jugoistočnoj Srbiji

Dobro znamo da je lov prvo čovekovo zanimanje. Živeći u bliskom kontaktu sa prirodom, naši preci su lovili zbog hrane ali i da bi se zaštitili od napada divljih životinja. Negde od početka stvaranja srednjovekovnih država, među vlastelinima i plemstvom se razvio poseban oblik zabave u lovu, kada je cela svita uz pomoć sokola i lovačkih pasa, išla u poteru za divljači. O tome svedoče brojni pisani i materijalni spomenici, a u usmenoj književnosti se atributi junaka vrednuju po „dobrom konju i sokolu“.

Danas lovstvo dobija novu ulogu. Prepoznati pre svega kao zaštitnici prirodne sredine, lovci imaju veliku ulogu u očuvanju biodiverziteta i unapređenju populacije divljači na određenom prostoru. Lovačka društva istražuju i planiraju odstrel divljači, ne bi li život u prirodi imao ravnotežu, a brojne životinjske vrste bile sačuvane od prirodnog istrebljenja.

Razvoj lovnog turizma u Srbiji

Lovačka društva su brojna i zahtevaju posebne uslove prijema, poštovanje zakonskih regulativa, pa čak i polaganje lovačkog ispita. Želite adrenalinski susret sa divljači? Želite pravu zabavu, trofej koji biste poneli sa sobom? Jednom rečju, dobar provod bez puno komplikacija? Ima rešenja! 

U poslednje vreme sve je učestaliji lovni turizam i u Srbiji je jako dobro razvijen. Postoje odlično organizovani programi koji obuhvataju ceo paket potrebnih usluga. Od prelaska granice, prevoza do lovišta, preko stručnih vodiča pa sve do veterinarskih dozvola i svih drugih uslova za izvoz divljači. 

U Srbiji se može loviti i obučavati lovački pas u sklopu lovačkog društva koje gazduje na određenom lovištu. Lovac mora da ima dokumentaciju za lovačko oružje, optičke nišane i municiju koju nosi, kao i za lovačke pse. Može da puca samo na onu vrstu divljači koja je navedena u dozvoli za lov i po odobrenju stručnog pratioca. Za ulovljenu divljač i njene delove (trofej, meso, koža) lovac turista pre iznošenja iz lovišta plaća korisniku lovišta cenu po cenovniku lovačkog udruženja.

Lov na srndaće u jugoistočnoj Srbiji

Jugoistočna Srbijazbog konfiguracije terena i gustih šuma ima najveći broj lovišta  predstavlja pravi raj za lovni turizam. Lovišta u ovom delu Srbije se ubrajaju među najpoznatija u Evropi. Prirodni potencijali za gajenje skoro svih vrsta divljači su povoljni, što dokazuju mnogobrojni vrhunski trofeji, svetski i evropski prvaci uzgojeni u ovim lovištima.

Najčešće lovne vrste su:

Sisari:
Srna, evropski jelen, divokoza, muflon, divlja svinja, kuna zlatica, kuna belica, jazavac, zec, lasica, vuk, divlja mačka, šakal, lisica i tvor.


Ptice:
Divlja guska, divlja patka, jastreb kokošar, prepelica, fazan, šumska šljuka, divlji golub, grlica, sojka (kreja), siva vrana i svraka.

Rezervati jelena u lovištima jugoistočne Srbije

5 najboljih lovišta u jugoistočnoj Srbiji

  1. Zlot – prostire se na masivu planine Kučaj 250 km jugoistočno od Beograda, na 20km od Bora. Lovište zauzima 15.447ha brdsko-planinskog područja. Najpoznatiji ograđeni lovni revir Dubašnica obuhvata 800 ha. Ovde se mogu loviti muflon, evropski jelen, jelen lopatar. U otvorenom delu lovišta dozvoljen je lov na srne, divokoze i divlje svinje.
  2. Stara planina je idealna za lovni turizam jer su ovde najzastupljenije trofejne divljači, kao i fazan, zec i vidra. Na Tupižnici postoji rezervat za jelensku divljač, fazanerija sa 1500 fazanskih pilića i poseban deo za lov na divlje svinje. Lovište „Babin zub“ prostire se na površini od 28.000ha, nadmorska visina je od 500 do 2000 metara, od pitomih brda do visokih planinskih terena. U najvišem delu lovišta, prema granici sa Bugarskom, najviše ima evropskih jelena, velike telesne mase i trofejne vrednosti. Srneća divljač se nalazi na celom prostoru, a vrednost srndaća je odlična. Najčešće se lovi divlja svinja, a hajka na vukove se tradicionalno organizuje u februaru.
Hajka na vukove organizuje se u februaru
  1. Veliki Jastrebac se nalazi u centralnom delu istoimene planine i predstavlja jednu od najšumovitijih planina Srbije. Od Kruševca je udaljeno 20 km, od Niša 30 km, a od Beograda 210 km. Spada u planinska i dobro organizovana lovišta. Leži na nadmorskoj visini od 200 do 1500 metara i prostire se na površini 29731 ha. Ovde se gaji evropski jelen, divlja svinja, srna, zec. U dolini Lomničke reke forminarn je rezervat i uzgajalište evropskog jelena.
  2. Nišava je loviše koje se nalazi u okolini glavnog grada jugoistočne Srbije. Lovište „Nišava“ je ukupne površine 59.424 ha, od čega je lovno produktivne površine oko 44.000 ha. Lovište čine ravničarski i brdsko-planinski tereni. Prvi deo se nalazi u slivu reka Nišave i Morave, dok su brdsko planinski tereni na obroncima planina Jastrebac, Seličevica, Suva planina, Ploče, Svrljiške planine i Kamenički vis. Baš zbog raznovrsnih kultura i raznovrsne konfiguracije terena, u lovištu se nalaze skoro sve autohtone vrste divljači. Važno je napomenuti da je lovište „Nišava“ jedno od najbogatijih lovišta jarebice u Evropi, a tereni na kojima se mogu naći poljske jarebice, su poznati svuda u svetu. Trenutno je uveden lovostaj na prepelice, jarebice i grlice do oktobra 2024. godine. Međutim lovište je bogato fazanima, zečevima, srnama, divljim svinjama, i još gajenih vrsta divljači. Do sada je u lovištu vršen ispust divljih svinja, zečeva i fazana u svim uzrastima i delovima.
Lov na divlje svinje je najzastupljeniji u ovim krajevima
  1. Lužnica loviše se nalazi na teritoriji opštine Vlasotine, nedaleko od Leskovca. Konfiguracija terena je ravničarska u dolini Južne Morave, gde je nadmorska visina oko 320 metara, do brdsko-planinske konfiguracije, gde nadmorska visine doseže 1230 metara. Ukupna površina lovišta je 30793 ha, gde je 74,7% teritorije u privatnom posedu. Gajena divljač u ovom lovištu je: srneća divljač, divlja svinja, zec, fazan i poljska jarebica, dok ostalu divljač predstavlja lov na vuka, lisicu, šakala, divlju mačku. Trofejna divljač: dobri trofeji srndaća (uglavnom u bronzi, ali ima i u zlatu), odlični trofeji divljeg vepra (najjači odstreljen 131 CIC poen).

Šta nas to odvaja od drugih?

Po kvalitetu i ponudi trofejnog odstrela divljači, Srbija je među vodećima u Evropi. Poznati smo i po prisutnosti sitne pernate i krznene divljači: prepelicama, fazanima, divljim guskama, patkama i zečevima. Uključujući prateće usluge i sadržaje kao što su: noćenje, obroci, vodiči, goniči, dozvole, pratnja, a ne zaboravljajući pri tom i prateću industriju (izvoz i proizvodnju lovačkog naoružanja i opreme), postoji veliki potencijal da lovni turizam bude još zastupljeniji u budućnosti. Razvoj lovnog turizma u brdsko-planinskim krajevima može podići prihode lokalnih zajednica i omogućiti bolje uslove za život.

Srbija ima preko 320 lovišta, na površini od oko 6.500.000 hektara, od čega sa oko 90% površina gazduju lovačka udruženja. U lovištima Srbije postoji 24 ograđena lovišta i 150 lovačkih kuća, što je solidna infrastruktura za razvoj turizma. Lovački savez Srbije utvrđuje Cenovnik ulovljene divljači, a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrđuje Kalendar lova, što je ključ da lovni turizam bude što razvijeniji. Lovištima gazduju šumska gazdinstva pod okriljem JP „Srbijašume i JP „Vojvodinašume“, kao i lokalna lovačka udruženja u okviru Lovačkog saveza Srbije. U Srbiji se proizvodi i kvalitetno lovačko oružje i izvozi širom sveta.

Misija CANANDI tima je unos inovativnosti u lovstvo na teritoriji Republike Srbije, i podizanje bezbednosti lovačkih pasa na novi nivo.

Želite da postanete CANANDI prijatelj?

Prijavite se na naš eksluzivni program ovde i obezbedite Vaš uređaj po povlašćenoj ceni. Mesta su ograničena.

Čitajte još...