Uslovi korišćenja i politika privatnosti

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između vas i CANANDI d.o.o. Niš, Aleksandra Medvedeva bb, Naučno-tehnološki park Niš.

Ovim Uslovima korišćenja reguliše se vaša nabavka i upotreba našeg CANANDI softvera („Aplikacija“).

—————-

Molimo pročitajte ove Uslove korišćenja pažljivo pre nego što počnete da koristite CANANDI aplikaciju. Njima se daje licenca za korišćenje CANANDI aplikacije i sadrži informacije o garancijama i odricanje od odgovornosti.

Instalacijom i korišćenjem CANANDI aplikacije potvrđujete da prihvatate da koristite aplikaciju i njene funkcionalnosti, te da ste pročitali i prihvatili sve uslove iz ovih Uslova korišćenja.

 

Ako ovim Uslovima korišćenja kao ugovoru pristupate u ime kompanije ili drugog pravnog lica, prihvatanjem istih izjavljujete da imate ovlašćenje da povežete takav pravni entitet i njegove pridružene kompanije sa ovim Uslovima korišćenja. Ako nemate takva ovlašćenja ili ako se ne slažete sa uslovima datim u Uslovima korišćenja, nemojte instalirati ili koristiti CANANDI aplikaciju.

 

Ovi Uslovi korišćenja odnose se samo na softver koji CANANDI isporučuje u formi CANANDI aplikacije, bez obzira na to da li se ovde upućuje na, ili opisuje, drugi softver ili hardver.

 

Uslovi korišćenja se takođe primenjuju na bilo koje ažuriranje, dopunu, druge Internet usluge i usluge podrške za CANANDI aplikaciju, osim ako te usluge ne prate drugi uslovi korišćenja. U tom slučaju, ti drugi, prateći uslovi se primenjuju na te usluge.

 

Licenca

 

CANANDI d.o.o. vam ovim putem daje ličnu, neprenosivu, neekskluzivnu licencu za korišćenje

CANANDI aplikacije na svojim uređajima u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

Dozvoljeno vam je da učitate (instalirate) CANANDI aplikaciju na uređaj (na primer mobilni telefon ili tablet) koji vi kontrolišete. Vaša je odgovornost da utvrdite da li vaš uređaj ispunjava minimalne zahteve CANANDI aplikacije.

Nije vam dozvoljeno:

 • -Uređivanje, izmena, modifikacija, prilagođavanje, prevođenje ili na bilo koji drugi način izmena celog ili bilo kog dela CANANDI aplikacije, niti da se cela ili bilo koji deo CANANDI aplikacije kombinuje sa bilo kojim drugim softverom ili da se ugradi u bilo koji drugi softver, niti dekompajlira, rastavi ili sprovodi postupak reverznog inženjeringa (reverse engineering) na celoj ili delovima CANANDI aplikacije, kao ni pokušaji da se bilo šta od gore navedenog sprovede.
 • Da reprodukujete, kopirate, distribuirate, preprodajte ili na bilo koji drugi način koristite CANANDI aplikaciju u bilo koje komercijalne svrhe.
 • Da dozvolite bilo kojoj trećoj strani da koristi CANANDI aplikaciju u ime ili u korist bilo koje treće strane.
 • Da koristite CANANDI aplikaciju na bilo koji način koji krši bilo koji važeći lokalni, nacionalni ili međunarodni zakon i drugo opšte pravno pravilo.
 • Da koristite CANANDI aplikaciju u bilo koju svrhu za koju CANANDI d.o.o. smatra da je kršenje ovih Uslova korišćenja.

 

Intelektualna svojina i vlasništvo nad aplikacijom

 

CANANDI d.o.o. trajno zadržava pravo svojine nad CANANDI aplikacijom u formi u kojoj je prvobitno preuzeta, kao i u formi svih kasnijih preuzimanja CANANDI aplikacije od strane vas.

CANANDI aplikacija (sa autorskim pravima, kao i svim drugim pravima intelektualne svojine u CANANDI aplikaciji, uključujući i sve njene izmene) su i ostaće vlasništvo CANANDI d.o.o.

Tokom korišćenja aplikacije možete se susresti sa žigovima ili drugim oblicima intelektualne svojine koji pripadaju trećim licima. Sva prava tih trećih lica kao nosioca prava intelektualne svojine ostaju u svojoj celosti na njima na način i u obimu koji su oni odredili.

CANANDI d.o.o. zadržava pravo da dodeli licence za korišćenje CANANDI aplikacije trećim licima.

Izmene u aplikaciji

CANANDI d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni, modifikuje, nadogradi, doda ili suspenduje, prekine ili povuče celu aplikaciju ili bilo koji aspekt ili karakteristiku CANANDI aplikacije. CANANDI d.o.o. nema obavezu da vas obaveštava o takvim promenama i neće odgovarati u slučaju da se iskoristi tim pravima.

 

Izmene Uslova korišćenja

CANANDI d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni ove Uslove korišćenja.

Izmenjeni Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju odmah po njihovom objavljivanju u CANANDI aplikaciji, a nastavkom korišćenja aplikacije vi dajete svoj pristanak na nove, izmenjene Uslove korišćenja. CANANDI nije dužan da posebno obaveštava korisnike CANANDI aplikacije o izmenama u Uslovima korišćenja.

 

Odricanje od garancije

 

Vaša upotreba CANANDI aplikacije na vašu odgovornost. Do granice dopuštenosti zakonom, CANANDI aplikacija se dostavlja krajnjim korisnicima „kako jeste“, „sa svim pogreškama“ i „koliko je dostupno“, bez garancija bilo koje vrste, osim onih koje na osnovu zakona nemoguće isključiti. CANANDI d.o.o. ne garantuje da funkcije aplikacije mogu odgovarati sa vašim potrebama, ili da će rad aplikacije biti bez greške ili da je aplikacija podobna određenim potrebama, kao ni da greške u aplikaciji moraju biti ispravljene.

CANANDI d.o.o. ne garantuje da ćete biti u mogućnosti da pristupite CANANDI aplikaciji u vreme ili na lokacijama po vašem izboru, ili da će servisi CANANDI aplikacije u svakom trenutku imati kapacitete za sve zahteve krajnjih korisnika prema aplikaciji.

 

Lični podaci

 

Ukratko: Prikupljamo lične podatke koje nam samostalno dostavljate.

Prikupljamo lične podatke koje nam dobrovoljno date kada se registrujete na CANANDI profil, izrazite interesovanje za dobijanje informacija o nama ili našim proizvodima i uslugama, kada učestvujete u aktivnostima na Uslugama ili na drugi način kada nas kontaktirate.

Lični podaci koje prikupljamo zavise od konteksta vaše interakcije sa nama i Uslugama, izbora koje napravite i proizvoda i funkcija koje koristite. Lični podaci koje prikupljamo mogu uključivati sledeće:

 • imena
 • brojevi telefona
 • imejl adrese
 • lozinke

Ne obrađujemo osetljive informacije.

Ako koristite našu aplikaciju(e), takođe možemo prikupiti sledeće informacije ako odlučite da nam date pristup ili dozvolu:

 • Geolokacijske informacije. Možemo zatražiti pristup ili dozvolu za praćenje informacija zasnovanih na lokaciji sa vašeg mobilnog uređaja, bilo kontinuirano ili dok koristite naše mobilne aplikacije, za pružanje određenih usluga zasnovanih na lokaciji. Ako želite da promenite naš pristup ili dozvole, to možete učiniti u podešavanjima vašeg uređaja.
 • Pristup mobilnom uređaju. Možemo da zahtevamo pristup ili dozvolu određenim funkcijama sa vašeg mobilnog uređaja, uključujući bluetooth, kameru, skladište i druge funkcije vašeg mobilnog uređaja. Ako želite da promenite naš pristup ili dozvole, to možete učiniti u podešavanjima vašeg uređaja.

Ove informacije su prvenstveno potrebne za održavanje bezbednosti i rada naših aplikacija, za rešavanje problema i za potrebe naše interne analitike i izveštavanja.

Svi lični podaci koje nam dostavite moraju biti istiniti, potpuni i tačni, i morate nas obavestiti o svim promenama takvih ličnih podataka.

 

Informacije koje se prikupljaju automatski

Ukratko: Neke informacije — kao što su vaša adresa Internet protokola (IP) i/ili karakteristike pretraživača i uređaja — se prikupljaju automatski kada posetite naše Servise.

Automatski prikupljamo određene informacije kada posećujete, koristite ili se krećete po našim Servisima. Ove informacije ne otkrivaju vaš konkretan identitet (kao što su vaše ime ili kontakt informacije), ali mogu uključivati informacije o uređaju i korišćenju, kao što su vaša IP adresa, pretraživač i karakteristike uređaja, operativni sistem, jezička podešavanja, URL adrese, naziv uređaja, država, lokacija , informacije o tome kako i kada koristite naše Servise i druge tehničke informacije. Ove informacije su prvenstveno potrebne za održavanje bezbednosti i rada naših Usluga, kao i za potrebe naše interne analitike i izveštavanja.

 

Informacije koje prikupljamo uključuju:

Podatke i evidencije o upotrebi. Podaci i evidencije o upotrebi i korišćenja su informacije koje se odnose na usluge, dijagnostiku, upotrebu i performanse koje naši serveri automatski prikupljaju kada pristupate našim Uslugama ili ih koristite i koje beležimo u našem fajlu.
U zavisnosti od toga kako komunicirate sa nama, ovi podaci evidencije mogu uključivati vašu IP adresu, informacije o uređaju, tip pretraživača i podešavanja i informacije o vašoj aktivnosti u Uslugama (kao što su oznake datuma/vremena povezane sa vašom upotrebom, stranice i pregledane datoteke , pretrage i druge radnje koje preduzimate, na primer koje funkcije koristite), informacije o događajima uređaja (kao što su sistemska aktivnost, izveštaji o greškama (ponekad se nazivaju „crash logs“) i hardverska podešavanja).

 

Obrada ličnih informacija

Ukratko: Vaše informacije obrađujemo da bismo pružili, poboljšali i administrirali naše Servise, komunicirali sa vama, radi bezbednosti i prevencije prevara, i da bismo bili u skladu sa zakonom. Takođe možemo da obrađujemo vaše podatke u druge svrhe uz vaš pristanak.

Vaše lične podatke obrađujemo iz različitih razloga, u zavisnosti od toga kako komunicirate sa našim Uslugama, uključujući:

Da biste olakšali kreiranje naloga i autentifikaciju i na drugi način upravljali korisničkim nalozima. Možemo da obradimo vaše podatke kako biste mogli da kreirate i prijavite se na svoj nalog, kao i da vaš nalog održavamo u ispravnom stanju.

 

Deljenje ličnih informacija

Ukratko: informacije možemo deliti u određenim situacijama opisanim u ovom odeljku i/ili sa sledećim trećim licima.

Možda ćemo morati da podelimo vaše lične podatke u sledećim situacijama:

Poslovni transferi. Možemo da delimo ili prenesemo vaše podatke u vezi sa ili tokom pregovora o bilo kakvom spajanju, prodaji imovine kompanije, finansiranju ili sticanju celog ili dela našeg poslovanja drugoj kompaniji.

 

Informacije koje prikupljamo uključuju:

Podatke i evidencije o upotrebi. Podaci i evidencije o upotrebi i korišćenja su informacije koje se odnose na usluge, dijagnostiku, upotrebu i performanse koje naši serveri automatski prikupljaju kada pristupate našim Uslugama ili ih koristite i koje beležimo u našem fajlu.
U zavisnosti od toga kako komunicirate sa nama, ovi podaci evidencije mogu uključivati vašu IP adresu, informacije o uređaju, tip pretraživača i podešavanja i informacije o vašoj aktivnosti u Uslugama (kao što su oznake datuma/vremena povezane sa vašom upotrebom, stranice i pregledane datoteke , pretrage i druge radnje koje preduzimate, na primer koje funkcije koristite), informacije o događajima uređaja (kao što su sistemska aktivnost, izveštaji o greškama (ponekad se nazivaju „crash logs“) i hardverska podešavanja).

 

Obrada ličnih informacija

Ukratko: Vaše informacije obrađujemo da bismo pružili, poboljšali i administrirali naše Servise, komunicirali sa vama, radi bezbednosti i prevencije prevara, i da bismo bili u skladu sa zakonom. Takođe možemo da obrađujemo vaše podatke u druge svrhe uz vaš pristanak.

Vaše lične podatke obrađujemo iz različitih razloga, u zavisnosti od toga kako komunicirate sa našim Uslugama, uključujući:

Da biste olakšali kreiranje naloga i autentifikaciju i na drugi način upravljali korisničkim nalozima. Možemo da obradimo vaše podatke kako biste mogli da kreirate i prijavite se na svoj nalog, kao i da vaš nalog održavamo u ispravnom stanju.

 

Deljenje ličnih informacija

Ukratko: informacije možemo deliti u određenim situacijama opisanim u ovom odeljku i/ili sa sledećim trećim licima.

Možda ćemo morati da podelimo vaše lične podatke u sledećim situacijama:

Poslovni transferi. Možemo da delimo ili prenesemo vaše podatke u vezi sa ili tokom pregovora o bilo kakvom spajanju, prodaji imovine kompanije, finansiranju ili sticanju celog ili dela našeg poslovanja drugoj kompaniji.

Čuvanje podataka

 

Ukratko: Cilj nam je da zaštitimo vaše lične podatke kroz sistem organizacionih i tehničkih bezbednosnih mera.

Primenili smo odgovarajuće i adekvatne tehničke i organizacione bezbednosne mere dizajnirane da zaštitite bezbednost svih ličnih podataka koje obrađujemo.
Međutim, uprkos našim zaštitnim merama i naporima da zaštitimo vaše informacije, nijedan elektronski prenos preko Interneta ili tehnologija skladištenja informacija ne može biti garantovano 100% bezbedan, tako da ne možemo obećati ili garantovati da hakeri, sajber kriminalci ili druge neovlašćene treće strane neće biti u mogućnosti da porazi našu bezbednost i nepropisno prikupljaju, pristupaju, kradu ili menjaju vaše informacije. Prenos ličnih podataka iz naših Servisa je na vaš sopstveni rizik. Trebalo bi da pristupate Uslugama samo u bezbednom okruženju.

 

Prikupljanje podataka od maloletnih lica

 

Ukratko: Mi svesno ne prikupljamo podatke od dece mlađe od 18 godina niti ih plasiramo njima.

Svesno ne tražimo podatke od dece mlađe od 18 godina niti ih prodajemo njima. Korišćenjem CANANDI aplikacije izjavljujete da imate najmanje 18 godina ili da ste roditelj ili staratelj takvog maloletnika i pristajete na korišćenje SERVISA od strane izdržavanog maloletnog lica. Ako saznamo da su prikupljeni lični podaci korisnika mlađih od 18 godina, deaktiviraćemo nalog i preduzeti adekvatne mere da takve podatke odmah izbrišemo iz naše evidencije. Ako saznate za bilo koje podatke koje smo možda prikupili od dece mlađe od 18 godina, kontaktirajte nas na [email protected].

Ograničenje odgovornosti

 

Vaše osnovno sredstvo za rešavanje bilo kakvog spora u vezi korišćenja CANANDI aplikacije je da prekinete upotrebu aplikacije. CANANDI neće biti odgovoran za bilo kakvu indirektnu, posebnu, slučajnu, posrednu ili namernu štetu koja proističe iz vaše upotrebe CANANDI aplikacije ili za bilo koji (odštetni ili drugi) zahtev koji se odnosi na bilo koji način na vaše korišćenje CANANDI aplikacije. Navedena isključenja, bez ograničenja se odnose i na izgubljenu dobit, izgubljene podatke, gubitak poslovnog renomea, obustavu rada, kvarove računara (računara u najširem smislu – pametnih telefona, tableta itd) ili bilo koje druge vidove poslovne štete ili gubitaka.

 

Prestanak korišćenja/raskid ugovora

 

Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu sa prvim korišćenjem CANANDI aplikacije i ostaju na snazi sve do raskida. CANANDI aplikaciju možete prestati koristiti u bilo kom trenutku tako što ćete istu obrisati (deinstalirati) sa svog uređaja, čime se raskidaju i ovi Uslovi korišćenja CANANDI aplikacije.

Ovi Uslovi korišćenja, a sa njima i vaše pravo da koristite aplikaciju, takođe će biti raskinuti odmah u slučaju da se ne pridržavate Uslova korišćenja u bilo kom delu.

Nakon raskida, licence date ovim Uslovima korišćenja će odmah prestati da važe i vaša je obaveza da odmah prekinete svaki pristup i korišćenje CANANDI aplikacije. Odredbe koje su po svojoj prirodi takva da nastavljaju da važe i opstaju i nakon raskida ovog ugovora, će kao takve nastaviti da se primenjuju i nakon raskida.

 

Nadležno pravo

Ovi Uslovi korišćenja i bilo koji spor koji proističe iz ili u vezi sa njima, uređuje se i tumači u skladu sa zakonima Republike Srbije.